PPP 25 Llamado, Grupo N°3 Comunas de Rancagua
San fernando

882 m2 de pavimentación hormigón e=0.14 cm. 2121 m2 de pavimentación hormigón e=0.15 cm.
9277 m2 de pavimentación asfalto e=0.06 cm.
4249 m2 de pavimentación asfalto e=0.06 cm. 1338 m2 aceras hormigón.